OTG (Over The Glass)

VIXO_OTG16_Over_The_Glass_Clear2 otg 16 smoke.